CÁC DỊCH VỤ KĨ THUẬT

CÁC DỊCH VỤ KĨ THUẬT

CÁC DỊCH VỤ KĨ THUẬT

Chi tiết dịch vụ

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ KĨ THUẬT

1. Xữ lý khí thải từ dung môi hữu cơ trong nghành gia giầy và in ấn

2. Lọc khí hóa học từ các sản phẩm PVC

3. Hút bụi cục bộ cho các máy nghiền

4. Thông gió cho các phòng phu sơn tĩnh điện

5. Hút khí thải cục bộ cho các bòn chứa hidrochioric

6. Vải lọc bụi cho các mấy trộn

7. Hút khí nóng cho các máy sản xuất

8. Thu bụi cho các xưởng dược, bột hóa chất và tái chế vật liệu

9. Hút khí thải cho các bếp ăn công nghiệp và các khí thải cho các hạng mục khác. 

Các dịch vụ khác

2020 Copyright © Minh An Phat. All rights reserved. Web design by Nina.vn