UA-179504521-2

Giải pháp sử dụng quạt công nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng

Giải pháp sử dụng quạt công nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng

Giải pháp sử dụng quạt công nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng

Chi tiết bài viết

Các giải pháp sử dụng quạt công nghiệp nhằm tiết kiệm năng lượng

     Như chúng ta đã biết quạt công nghiệp là một loại sản phẩm khá là phổ biến trên thị trường hiện nay, được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng rất nhiều, với nhiều mẫu mã sản phẩm đa dạng để phù hợp nhất với nhu cầu tiêu dùng của người dân.

 

     Nhưng có một điều quan trọng là nếu người tiêu dùng chỉa biết mua về sử dụng mà không biết các giải pháp sử dụng làm sao cho tiết kiệm nhất.

 


 

Sử dụng quạt công nghiệp sao cho tiết kiệm năng lượng

 

1/ Chọn quạt thích hợp

 

– Tiếng ồn

– Tốc độ quay

– Các đặc tính dòng khí

– Dải nhiệt độ

– Biến động trong điều kiện hoạt động

– Hạn chế về không gian và sơ đồ bố trí hệ thống

– Chi phí mua sắm, chi phí vận hành (quyết định bởi hiệu suất và bảo trì), tuổi thọ hoạt động

 

2. Giảm trở lực của hệ thống

 

     Trở lực của hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu suất và hoạt động của quạt. Trở lực của hệ thống cũng thay đổi tuỳ theo quy trình. Ví dụ như, việc cặn bám hoặc ăn mòn trong ống làm thay đổi trở lực của hệ thống.

 

     Trong một số trường hợp, thay đổi thiết bị, cải tạo đường ống cũng làm chuyển dịch đáng kể điểm hoạt động, làm giảm hiệu suất. Trong trường hợp đó, để duy trì hiệu suất của quạt như trước, cần phải thay quạt.

 

     Vì vậy, cần thường xuyên kiểm tra trở lực của hệ thống, và kiểm tra kỹ hơn khi có dự định cải tạo, và phải thực hiện các biện pháp để duy trì hoạt động hiệu quả của quạt.

 


 

3. Hoạt động ở gần điểm đạt hiệu suất tối đa

 

     Hiệu suất quạt tăng khi lưu lượng tăng tới một điểm nhất định rồi giảm khi lưu lượng tăng thêm. Điểm đạt hiệu suất tối đa được gọi là hiệu suất đỉnh hoặc “Điểm đạt hiệu suất tối đa” (BEP).

 

     Thông thường, điểm này gần với năng suất định mức của quạt ứng với tốc độ thiết kế nhất định và trở lực hệ thống. Sai lệch đối với điểm đạt hiệu suất tối đa sẽ làm tăng tổn thất và giảm hiệu suất.

 

4. Thường xuyên bảo trì quạt

 

– Để duy trì mức độ hiệu suất của quạt, cần bảo trì thường xuyên. Các hoạt động bảo trì bao gồm :

+ Kiểm tra định kỳ tất cả các cấu thành của hệ thống

+ Bôi trơn và thay thể ổ đỡ

+ Căng đai và thay dây đai

+ Sửa chữa hoặc thay động cơ

+ Làm sạch quạt

2021 Copyright © Minh An Phat. All rights reserved. Web design by Nina.vn